Yhteystiedot

Henkilöstö

Huoltomies 050-62502 (Hätätapaukset 24h)
Huoltomies 050-62502
Isännöitsijä Erkki Fontell 050 5202121 ulvilantie29@mailsuomi.com
Hallituksen puheenjohtaja Mikko Horko mikko.horko@welho.com
Hallituksen varapuheenjohtaja Katri Innanen
Huoltomies Tapani Mokko huolto@ulvilantie29.fi
Huoltomies Mika Suomela mika.suomela@ulvilantie29.fi
Päivystäjä Linda MokkoRakennukset

Ulvilantie 29 koostuu neljästätoista rakennuksesta, jotka on merkitty numeroin yhdestä kymmeneen. Ulvilantie 29:n osoitteissa pitäisi olla aina mainittu rakennuksen numero sekä huoneiston numero. Esimerkiksi Ulvilantie 29 / 4 C 262 tai 29 rak 4 C 262

Kartta


Kartta


View Larger Map