Remontti-ilmoitus

Ilmoita korjaustöistä ennakkoon.

Uuden asunto-osakeyhtiölain mukaisesti osakkaan on ilmoitettava taloyhtiölle remontista aina, kun se voi vaikuttaa talon rakenteisiin tai naapurihuoneistoihin. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja ennen remontin aloittamista. Ilmoitukseen pitää myös liittää mukaan tarvittavat selvitykset remontin toimenpiteistä.

Missä tapauksissa ilmoitus tehdään?

 • aina, kun remonttityöt voivat vaikuttaa kiinteistön rakenteisiin tai yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla oleviin asioihin

Mitkä remontit pitää ilmoittaa?

 • ilmoita aina esimerkiksi kylpyhuone- tai keittiöremontista, samoin jos vaihdat esim. hanoja tai wc-istuimen
 • remontti, jolla voi olla vaikutusta lämmitysjärjestelmään, vedenjakeluun, sähköihin, viemäröintiin, ilmastointiin tai akustiikkaan (esim. seinien siirtäminen)
 • lattiaremontti, jos sillä voi olla vaikutusta esim. äänieristykseen (muovimatto vaihdetaan parkettiin) ja sitä kautta naapurihuoneistoon
 • Jos olet epävarma kuuluuko remontista ilmoittaa, kysy isännöitsijältä ennen remontin aloittamista, onko suunniteltu remontti sellainen, joka vaatii ilmoituksen.

Mitä remontteja ei tarvitse ilmoittaa?

 • pienet pintaremontit kuten seinien tapetointi tai maalaus

Milloin pitää ilmoittaa?

 • ennen remontin aloittamista

Kenelle ilmoitetaan?

 • Isännöitsijä Erkki Fontellille

Mitä ilmoitetaan?

 • osakkaan nimi ja yhteystiedot
 • tarkka osoite
 • mitä korjataan
 • milloin korjataan (remontin alkamisaika ja sen kesto)
 • kuka remontin tekee (myös suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja työnvalvojien nimet, yhteystiedot ja Y-tunnukset)

Miten ilmoitetaan?

 • kirjallisesti
 • lomakkeella tai vapaa muotoisella kirjeellä, jossa on kaikki tarvittava tieto
 • kirjallinen ilmoitus toimitetaan talontoimistoon tai lähetetään isännöitsijän sähköpostiin

Tuleeko uudesta ilmoituskäytännöstä kustannuksia?

 • Osakkaalta peritään remontin valvonnasta ja ilmoituksen käsittelystä aiheutuvat kustannukset.
 • Ammattitaitoinen valvonta on osakkaalle hyödyksi, sillä siten varmistetaan, että korjaustyöt tehdään asianmukaisesti.

Asunto-osakeyhtiön on pidettävä nk. muutostyörekisteriä huoneistossa tehtävistä remonteista. Rekisterin pitäminen on hallituksen vastuulla. Käytännössä hallitus tilaa rekisterin ylläpidon isännöitsijältä. Huoneistossa tehdyt muutostyöt näkyvät isännöitsijäntodistuksessa.

Asunto-osakeyhtiön hallituksen vastuulla on järjestää myös remonttien valvonta. Käytännössä hallitus on sopinut isännöitsijän kanssa, miten remontteja valvotaan. Tästä aiheutuvat kustannukset maksaa osakas. Osakkaalla on vahingonkorvausvelvollisuus, jos remontti aiheuttaa vahinkoa taloyhtiölle tai muille asukkaille.

Remontti-ilmoitus lomakkeet
ODT-muodossa.
Avautuu ilmaisella Libre Officella sekä useilla muilla tekstinkäsittelyohjelmilla kuten maksullisella Microsoft Officella.
DOC-muodossa.
Avaamiseen tarvitset maksullisen Microsoft Office Wordin.
PDF-muodossa.
Avautuu Adobe Readerilla.