HALLITUKSEN TIEDOTE YHTIÖN OSAKKAILLE

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 7.12.2017 ja varsinainen syysyhtiökokous 14.12.2017.

Hallituksen esitys linjasaneeraushankkeeseen ryhtymisestä perinteisellä menetelmällä, Peab Oy:n urakoitsijaksi valitsemisesta ja valtuutuksesta hallitukselle hankkimaan 24 000 000 euron suuruinen laina kiinnityksineen linjasaneeraushankkeen mukaisiin korjauksiin/perusparannuksiin vahvistettiin 7.12. olleessa yhtiökokouksessa.
Yhtiöjärjestyksen mukaisessa syysyhtiökokouksessa 14.12. vahvistettiin yksimielisesti meno- ja tuloarvio vuodelle 2018 hallituksen esityksen mukaisesti.

Hoitovastikkeeksi vahvistettiin 3,60 € muunnetulta asuinneliöltä kuukaudessa ja vesimaksuksi 22 € hengeltä kuukaudessa.

Rahoitusvastikkeeksi vahvistettiin 1.6. alkaen 1,34 € muunnetulta asuinneliöltä kuukaudessa.

Lämpimien autotallien kuukausivuokraksi vahvistettiin 60 €, kylmien autotallien 40 €, sähköistettyjen autopaikkojen 20 € ja kylmien autopaikkojen 15 € kuukaudessa.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin vuosiksi 2018-2019 Mikko Horko, Katri Innanen, Sakari Pesonen ja varajäseneksi Peik Hovi.

Hallituksen jäsenenä kaudella 2018 jatkaa vuoden 2016 syysyhtiökokouksen mukaisesti kaksivuotiskaudeksi valittu Jussi Liukkonen ja varajäsenenä Risto Peltonen. Hallituksesta eronneen Mia Piiparisen tilalle valittiin Mikko Järvinen kaudeksi 2018.

Tilintarkastajaksi vuodelle 2018 valittiin KHT Pertti Hiltunen ja varatilintarkastajaksi KHT Pekka Klemetti.

Toiminnantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Jarmo Tani ja hänen sijaisekseen Antero Palonkorpi.

Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan valinnut puheenjohtajaksi vuodelle 2018 Mikko Horkon ja varapuheenjohtajaksi Katri Innasen.

Yhtiökokouksien pöytäkirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä asunto-osakeyhtiölain 6 §:n mukaisesti talontoimistossa sen aukioloaikoina.

Hallitus